Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Oświadczenie o stanie majątkowym (PS)

Data publikacji: 2014-11-25

Załączniki:

  1. Oświadczenie o stanie majątkowym (PS) (plik pdf 35KB)

Oświadczenie 2 (PS)

Data publikacji: 2011-01-02

Załączniki:

  1. Oświadczenie 2 (PS) (plik pdf 31KB)

Oświadczenie 3 (PS)

Data publikacji: 2011-01-02

Załączniki:

  1. Oświadczenie 3 (PS) (plik pdf 28KB)

Oświadczenia - dot. ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej

Data publikacji: 2011-07-18

Załączniki:

  1. Oświadczenia - dot. ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (plik pdf 86KB)

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Data publikacji: 2021-02-18

Załączniki:

  1. ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 356KB)