Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Urząd Gminy w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica
tel./faks.(59) 833 17 22
e-mail: gmina@rzeczenica.pl

http://www.rzeczenica.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

ul. Jerzego z Dąbrowy 1a
77-300 Człuchów
tel. (59) 83 43442 lub 83 43443, faks (59) 83 43441
e-mail: gdcz@praca.gov.pl

http://www.pupczluchow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

ul. Wojska Polskiego 5
77-300 Człuchów
tel/faks (59) 8345147, tel. 8347313
e-mail: pcpr20@wp.pl

Starostwo Powiatowe w Człuchowie

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. (59)834 25 95, tel./faks (59) 834 25 39
e-mail : starostwo@czluchow.org.pl

http://www.starostwo.czluchow.org.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (58)30 77 695

http://www.gdansk.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (058) 32-61-555, tel./faks (058) 32-61-556
e-mail: info@woj-pomorskie.pl

http://www.woj-pomorskie.pl/

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

Teleadresowe bazy danych 128.000 stowarzyszeń i fundacji

https://spis.ngo.pl

Oferty pracy w portalu praca.pl

https://www.praca.pl

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.mamprawnika.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl