Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-09-08

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje o składaniu wniosków na stypendium szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rzeczenica w roku szkolnym 2021/2022.

Wnioski do pobrania dostępne są od 16 sierpnia 2021 r. w GOPS w Rzeczenicy.

Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach netto za m-c sierpień 2021 r. należy złożyć w terminie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w siedzibie GOPS w Rzeczenicy przy ul. Człuchowskiej 11.

Kryterium dochodowe do korzystania z pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Data publikacji: 2021-02-18

Załączniki:

  1. ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 356KB)

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego

Data publikacji: 2020-09-04

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego (plik pdf 1774KB)

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego

Data publikacji: 2020-09-04

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego (plik pdf 1774KB)